04 Aogositra 2020

01 ora 30 tolak'andro

Tranga voamarina (Cas confirmés): 11895

Manaraka fitsaboana (En traitement): 2486

Sitrana: 9286

Aina nafoy: 123

Tranga voamarina (Cas confirmés) ISAM-PARITRA

ANALAMANGA: 9461

ALAOTRA MANGORO: 317

ANOSY: 73

HAUTE MATSIATRA: 143

BOENY: 247

DIANA: 101

BETSIBOKA: 30

MENABE: 11

VATOVAVY FITOVINANY: 15

SOFIA: 32

MELAKY: 0

ATSINANANA: 877

ANALANJIROFO: 111

VAKINANKARATRA: 98

ATSIMO ANDREFANA: 112

ITASY: 85

BONGOLAVA: 95

IHOROMBE: 05

SAVA: 26

AMORON’I MANIA: 25

ANDROY: 04

ATSIMO ATSINANANA: 03

Tsy voasokajy: 24

En raison de différences dans les méthodes de déclaration, de consolidation rétrospective des données et de retards de déclaration, le nombre de nouveaux cas peut ne pas toujours s’additionner séquentiellement.

Close Menu