MPTDN – ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY ZO MAHAFANTATRA

MPTDN – ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY ZO MAHAFANTATRA

Ao anatin’ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zo mahafantatra dia mandray anjara amin’ny Varavarana misokatra karakarain’ny Ministeran’ ny Serasera sy ny Kilontsaina mandritra ny telo andro ny Ministeran’ny Paositra, ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampiroboroboana ny Haitao Ara-kajy Mirindra, ny 26, 27 ary 28 septambra 2019 ao amin’ny Tranombokimpirenena Anosy.

« Fanjakana misokatra ho an’ny Olompirenena » ny lohahevitra ity varavarana misokatra ho an’ny olompirenena ity. Fotoana ahafahan’ny tsirairay mitsidika ireo tranoheva isaky ny Ministera sy ny ratsa-mangaikany. Hita ao avokoa ny mombamomba ireo andrim-panjakana rehetra, ny mombamomba ireo Ministera isan-karazany sy ny ratsa-mangaikany avy.

Close Menu