MPTDN: HO RAKOTRA ALA I MADAGASIKARA

MPTDN: HO RAKOTRA ALA I MADAGASIKARA

Nidina teny Imeritsiatosika ny zoma 13 septambra lasa teo ny mpiara-miasa eto anivon’ny Ministeran’ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra notarihin’ Andriamatoa RAKOLOLAHY Charles Clément, Talen’ny Kabinetran’ny Minisitra. Fanaraha-maso ireo hazo nambolena, fanadiovana ny toerana manodidina rehetra ary fanomanana ny fidinana manaraka no natao tamin’izany. Ho atao isam-bolana izao hetsika izao, satria mila fitohizana ny asa izay efa natao ary ho fanamafisana sy ho fanatanterahana ihany koa ny Vina napetraky ny Filoham-pirenena “Ho rakotra Ala I Madagasikara”.
Niarahan’ny Sampana telo eto anivon’ny Ministera: ny Kabinetran’ny Minisitra, ny DSI-ST ary DIRPTDN Analamanga.

Close Menu