MPTDN-BIANCO: Fanambaram-panana nataon’ireo tompon’andrikitra ambony eto amin’ny MPTDN ho fanohanana ny politikan’ny fangaraharana napetraky ny Fanjakana

MPTDN-BIANCO: Fanambaram-panana nataon’ireo tompon’andrikitra ambony eto amin’ny MPTDN ho fanohanana ny politikan’ny fangaraharana napetraky ny Fanjakana

Notanterahina androany 11 septambra 2019 ny fanaterana ny taratasy fanambaram-pananan’ireo tompon’andraikitra ambony eto anivon’ny Ministeran’ny Pasositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampivoharana ny Hai-tao ara-Kajy Mirindra, izay notarian’ny Sekretera Jeneralin’ ny Ministera, Atoa RANESA FIRIANA. Tonga teny anivon’ny Birao Mahaleon-tena Miady amin’ny Kolikoly na ny BIANCO ireo Tale isan-tsokajiny eto amin’ny Ministera.
« Miarahaba manokana an’ Atoa ANDRIANIRINA Laza Eric Donat, Tale Jeneralin’ny Bianco izay nanakinan’ny firenena izao andraikitra goavana izao ary koa ny mpiara-miasa aminy rehetra. Manantena izahay fa hitondra fivoarana lehibe ato amin’ity sampan-draharaha ity sy ny firenena manontolo izao asa ataonareo izao. Izahay eto anivon’ny MPDTN dia vonona mandrakariva ny hiara-hiasa amin’ny ady atao amin’ny kolikoly mba hisian’ny fitantanana madio sy mangarahara ary hipetrahan’ny tena fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara» hoy ny Tale Sekretera Jeneralin’ny MPTDN nandritra ny fandraisam-pitenenany.

Close Menu