Filankevitry ny Minisitra ny 06 jona 2019

Araka ny Filankevitry ny Minisitra ny 06 jona 2019:
☑️ Atoa RAMANANTOANINA Yvan, voatendry ho Tale iraisam-paritra ao Analamanga,
☑️ Atoa RAMBOASALAMA Fabien Ranaivoson, voatendry ho Tale misahana ny Serasera.
☑️ Norasina ihany koa ny didim-panjakana manendry ireo mpikambana ao amin’ny ARTEC.

Close Menu