SEHATRA POSTALY: FANAMBY NY HAMPIDIRANA MISIMISY KOKOA NY NOMERIKA ENY ANIVON’NY PAOSITRA MALAGASY

SEHATRA POSTALY: FANAMBY NY HAMPIDIRANA MISIMISY KOKOA NY NOMERIKA ENY ANIVON’NY PAOSITRA MALAGASY

Isan’ny voafaritra ao anatin’ireo lamin’asan’ny Ministeran’ny Paositra (MPTDN) ny fanamafisana ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teknolojia vaovao eny anivon’ny Paositra Malagasy. Ankoatr’ireo tolotra nahafantarana azy hatramin’izay , dia fanamby apetraka ihany koa ny hametrahana ny Paositra ho isan’ireo tosika amin’ny fampandrosoana ny toe-karen’ny firenena amin’ny alalan’ny banky postaly sy ireo tolotra manodidina ny vola , misy ao aminy.

Tonga nanome voninahitra ny lanonana natokan’ny mpiasan’ny Paositra hifampiarabana nohon’ny nahatratrarana ny taona 2019 ny Ministra Christian RAMAROLAHY androany, teny amin’ny Espace Langano Ambatobe.
————————————-

[Secteur postal : la Paositra Malagasy à l’ère du numérique, le ministre lance le défi]

Favoriser l’usage du numérique dans les services postaux, aligner la Paositra Malagasy aux grands opérateurs internationaux, mettre en place une banque postale pour le bénéfice du grand public ; le Ministre Christian RAMAROLAHY lance le défi de revaloriser la notoriété de la Paositra Malagasy, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Close Menu