#FANAMBARAM_PANANANA #DECLARATION_DE_PATRIMOINE #GOUVERNEMENT_NTSAYChristian

#FANAMBARAM_PANANANA #DECLARATION_DE_PATRIMOINE #GOUVERNEMENT_NTSAYChristian

Nifamotoana teny amin’ny foiben’ny Fitsaràna Avo momba ny Lalampanorenana teny Ambohidahy ny mpikambana ao amin’ny governermanta, hanao fanambaram-pananana, ka ny Praiminisitra Ntsay Christian no nitarika azy ireo tamin’izany. 
Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, raha ny fanazavana nomen’ny Praminisitra, izao hetsika izao, dia ny fijoroana amin’ny fahitsiana sy fahamarinana eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Ny fanambaram-pananana dia takian’ny lalàna velona hoy izy, ka nasehon’ny governemanta androany fa miroso amin’ny fanovana andrandrain’ny vahoaka isika, ary marika iray anajàna ny vahoaka Malagasy izany.
Mikasika ny fifidianana solombavambahoaka kosa dia nohazavain’ny Praminisitra fa araka ny lalàna misy eto amintsika dia manolotra volavolan-tetiandrom-pifidianana ny « CENI » ka avy amin’izay no hanapahan’ny governemanta hevitra sy hiantsoany ny vahoaka hifidy. Ankehitriny, raha ny nambarany ihany, dia efa voaray izany ka hivory ny governemanta anio, hijery ny ho tohiny.

Close Menu