MANOMANA NY FANOKAFANA IREO « SMART VILLAGE » NY PAOSITRA SY NY MPTDN

MANOMANA NY FANOKAFANA IREO « SMART VILLAGE » NY PAOSITRA SY NY MPTDN

Hanomboka ny fanokafana ireo « SMART VILLAGE » isika manomboka ny volana martsa ho avy izao. Amin’izao fotoana izao dia manaraka fihofanana ireo tompon’andraikitry ny Paositra Malagasy hiasa amin’ireny birao ireny.Manaraka akaiky izany ny Ministra Atoa RAMAHERIJAONA ANDRIAMANOHISOA. Mifanakalo hevitra amin’ireo mpiara-miasa aminy ireo ary mifampizara traikefa .

Ny fanatsarana ny fifandraisana amin’ireo mpanjifa, ny fanamafisam-pahalalana eo amin’ny hay varotra ary ny fifehezana ny fikirakirana ny nomerika no vontoatin’ny fihofanana.

Close Menu