Fivorian’ireo mpisehatra ao amin’ny tetik’asa « FAMPIVOARANA NY TAMBAZOTRAM-PIFANDRAISAN-DAVITRY NY SAMPAN-DRAHARAHAM-PANJAKANA » | NOVOTEL | 28 • 01 • 2021

Fivorian’ireo mpisehatra ao amin’ny tetik’asa «  FAMPIVOARANA NY TAMBAZOTRAM-PIFANDRAISAN-DAVITRY NY SAMPAN-DRAHARAHAM-PANJAKANA » | NOVOTEL | 28 • 01 • 2021

Ny Ministeran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra (MPTDN) no nanakinan’ny Filoham-pirenena ny tetik’asa, saingy mpisehatra maro no tsy maintsy miara-mientana ahafahana mampiainga ny tetik’asa.
Ny zandarimaria ny Polisy, ny OTME ny kaominina sy fokontany maro . Mazava ho azy , ny orinasa Huawei no hiaraka hiasa amin’izany. Marihia fa tsy maintsy vitaina amin’ity taona 2021 ity ny asa rehetra mifandraika amin’ny tetikasa.


Tetikasa natao mba hanatanterahina ny toromariky ny Filoham-pirenena mba :
🔸Hanatsaraka ny fampifandraisana ireo sampan-draharaham-panjakana ,
🔸Hanafainganana ny fikirakirana ny asa .
🔸Hanamafisana ny paikady handrindrana ny fandriampahalemana . Amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao .
▪️Raha atao tsotsotra ny fanazavana azy dia hisy 1550 ny fitaovam-pifandraisana sy fiseraserana (terminaux) ho apetraka, ahafahan’ny mpitandro filaminana manafaingana ny asan’izy ireo .
▪️Hisy ihany koa camera de surveillance maherin’ny 1000 ho apetraka , ahafahana manamafy ny fandriampahalemana
▪️Ankoatran’ireo , hisy ny teknolojia vaovao ho apetraka eny amin’ireo sampan-draharaham-panjakana hanafainganana ny asa sy hanamorana ny fifandraisana eny amin’ireo biraom-panjakana.
▪️Eo ihany koa ny fametrahana ny « DATA CENTER GOUVERNEMENTAL »
▪️Ary ny fametrahana fibre optique amin’ireo toerana maro eto Antananarivo.


Nitarika ny fivoriana androany ny Minisitry ny MPTDN, ANDRIAMANOHISOA RAMAHERIJAONA.

Close Menu