ADY AMIN’NY KERE : HANAFAINGANANA IREO ASA NY TEKNOLOJIA VAOVAO

ADY AMIN’NY KERE : HANAFAINGANANA IREO ASA NY TEKNOLOJIA VAOVAO

Mitohy ny ady amin’ny KERE ataon’ny fitondram-mpanjakana any amin’ny faritra Androy sy Anosy.Isan’ny ifantohan’ny paik’ady napetraka ny fanisana ireo vahoaka any an-toerana .Amin’izao, ampiasaina ny nomerika sy ny tekolojia vaovao hanafainganan’ireo miaramila any an-toerana ny asa. Hialana amin’ny fikirakirana taratasy , hanafainganana ny fanisana ireo mponina dia amin’ny alalan’ny tablette sy ny connexion napetraka amin’ireo fiara tsy mataho-dalana ampiasain’ireo mpisehatra no miasa mivantana mampiditra ireo fanisana atao ao anatin’ny KERE-DATA izy ireo.Izany dia ahafahana mamantatra ao anatin’ny fotoana fohy ny isan’ireo tena marefo mila fandraisana an-tanana haingana, ireo tokony ho laharamapahamehana amin’ny fizarana ireo fanampiana sy tosika, sns.

🇲🇬

𝗡𝘆 𝘁𝗮𝗻𝗷𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗮 𝗻𝘆 𝗵𝗮𝗻𝗮𝗳𝗮𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗻-𝘁𝗮𝗻𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗹𝗮𝘀𝗶𝗯𝗮𝘁𝗿𝘆 𝗻𝘆 𝗞𝗘𝗥𝗘, 𝗻𝘆 𝗮𝗵𝗮𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗻𝘆 𝗶𝘀𝗮𝗻’𝗶𝘇𝘆 𝗶𝗿𝗲𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗺𝗯𝗮 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗿𝗶𝗻𝗱𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮 𝗻𝘆 𝘁𝗼𝗸𝗼𝗻𝘆 𝗵𝗼 𝗶𝘇𝘆 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗮𝗺𝗽𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗮𝗿𝘆 𝗶𝗻𝗱𝗿𝗶𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗮𝗵𝗮𝗳𝗮𝗵𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗲𝘁𝗿𝗮𝗸𝗮 𝗶𝘇𝗮𝘆 𝘃𝗮𝗵𝗮𝗼𝗹𝗮𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗵𝗮𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗵𝗮𝗻𝗮𝗳𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗸𝗮 𝗻𝘆 𝘁𝘀𝘆 𝗳𝗮𝗻𝗷𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻-𝘁𝘀𝗮𝗸𝗮𝗳𝗼 𝗮𝗻𝘆 𝗮𝗺𝗶𝗻’𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗮𝘁𝘀𝗶𝗺𝗼𝗻’𝗻𝘆 𝗻𝗼𝘀𝘆.

Close Menu