MAHAJANGA : MIJERY IFOTONY NY FANDROSON’IREO TETIK’ASA NY MINISITRA

MAHAJANGA : MIJERY IFOTONY NY FANDROSON’IREO TETIK’ASA NY MINISITRA

Manan’andraikitra amin’ny fampandehanana ireo tetik’asa nankin’ny Filoham-pirenena amin’ny MPTDN ireo mpiara-miasa tsirairay eto anivon’ny minstera hoy ny Minisitra .Tonga nifampizara hevitra tamin’ireo mpiara-miasa aminy ao Mahajanga ny Minisitry ny MPTDN, Andriamanohisoa RAMAHERIJAONA androany.Ankoatr’izay, tsy diso anjara amin’ireo tetik’asa manodidina ny fampiroboroboana ny nomerika ny faritry Boeny.Tonga nanaramaso ny fandroson’ireo tetik’asa teto an-toerana ny Ministra. Mandeha araka ny tokony ho izy ny HOTSPOT WIFI, ary efa eo mandroso ny fananganana ireo SMARTVILLAGE ao Ankaraobato sy Andranofasika.Ho isan’ireo birao fitaratra ihany koa ny Biraon’ny Paositra ao an-toerana. Amin’ny alalan’ireo tolotra ao aminy, vahaolana ho fanamorana ny andavanandrom-piainan’ny malagasy ny Paositra Malagasy. Efa mandroso ihany koa ny asa mifanandrify amin’izay.

Close Menu