ANTSIRANANA : TAFAPETRAKA IREO TETIK’ASA MANODIDINA NY FAMPANDROSOANA AMIN’NY ALALAN’NY NOMERIKA

ANTSIRANANA : TAFAPETRAKA IREO TETIK’ASA MANODIDINA NY FAMPANDROSOANA AMIN’NY ALALAN’NY NOMERIKA

« 𝙏𝙨𝙮 𝙢𝙞𝙨𝙮 𝙛𝙖𝙧𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙝𝙤 𝙖𝙙𝙞𝙣𝙤ina 𝙣𝙖 𝙖𝙩𝙖𝙤 𝙖𝙣𝙠𝙞𝙡𝙖𝙗𝙖𝙤 𝙞𝙣𝙩𝙨𝙤𝙣𝙮, 𝙢𝙞𝙩𝙤𝙫𝙮 𝙖𝙧𝙮 𝙢𝙞𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙢𝙞𝙖𝙞𝙣𝙜𝙖 𝙣𝙮 𝙛𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙙𝙧𝙤𝙨𝙤𝙖𝙣𝙖 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙚𝙧𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙮 𝙣𝙤𝙨𝙮 » , 𝙝𝙤𝙮 𝙣𝙮 𝙁𝙞𝙡𝙤𝙝𝙖𝙢-𝙥𝙞𝙧𝙚𝙣𝙚𝙣𝙖 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙮 𝙉𝙞𝙧𝙞𝙣𝙖 𝙍𝘼𝙅𝙊𝙀𝙇𝙄𝙉𝘼.

Mifanandrify amin’izany, manohy ny fitetezam-paritra ny Ministry ny MPTDN, manara-maso ny fandroson’ireo tetik’asa napetraka , mifanakalo hevitra amin’ireo manam-pahefana isam-paritra mahakasika ireo asa tokony ho tohizana sy tokony ho apetraka .

🔸Tahaka ireo faritra sasany, dia efa mandeha soamantsara ny « internet » maimaim-poana , napetraky ny MPTDN eto Antsiranana , torak’izay ihany koa dia efa amperin’asa tanteraka ny fananganana ireo  « smart village » ao amin’ny kaominina Manambato sy Bevonotra

🔸Ho avaozina tanteraka ihany koa ny biraon’ny Paositra Malagasy  ao Antsiranana, hanana endrika vaovao eo amin’ny lafiny fifandraisana amin’ny mpanjfa, fa hisy ihany koa ireo tolotra vaovao mifanaraka amin’ny fivoatry ny tinady sy ny toe-trandro .

Migadona eto Antsiranana ny Ministry ny MPTDN , ANDRIAMANOHISOA RAMAHERIJAONA, manontrona azy ny Govorenora, ny Solombavam-bahoaka, ny Ben’ny Tanana sy ireo manam-pahefana eto an-toerana.

🔸”𝗡𝘆 𝗻𝗼𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮 𝘀𝘆 𝗻𝘆 𝘁𝗲𝗸𝗻𝗼𝗹𝗼𝗷𝗶𝗮 𝘃𝗮𝗼𝘃𝗮𝗼, 𝗳𝗮𝗻𝗼𝗶𝘁𝗿𝘆 𝗻𝘆 𝗳𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝘀𝗼𝗮𝗻𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗺-𝗽𝗮𝗿𝗶𝘁𝗿𝗮. “

#LeNumeriqueVecteurDuDeveloppementTerritorial🇲🇬

Close Menu