TOERANA 40, AMIN’IREO 50 TOKONY HAMETRAHANA NY « HOTSPOT » INTERNET MAIMAIM-POANA NO EFA TAFAPETRAKA ARY EFA AZO AMPIASAIN’NY DAHOLOBE AMIN’IZAO.

TOERANA  40, AMIN’IREO 50 TOKONY HAMETRAHANA NY « HOTSPOT » INTERNET MAIMAIM-POANA NO EFA TAFAPETRAKA ARY EFA AZO AMPIASAIN’NY DAHOLOBE AMIN’IZAO.

𝙏𝙚𝙩𝙞𝙠’𝙖𝙨𝙖𝙣’𝙣𝙮 𝙛𝙞𝙩𝙤𝙣𝙙𝙧𝙖𝙢-𝙥𝙖𝙣𝙟𝙖𝙠𝙖𝙣𝙖, 𝙖𝙢𝙞𝙣’𝙣𝙮 𝙖𝙡𝙖𝙡𝙖𝙣’𝙣𝙮 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙣’𝙣𝙮 𝙋𝙖𝙤𝙨𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙨𝙮 𝙣𝙮 𝙁𝙞𝙛𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖𝙞𝙨𝙖𝙣-𝙙𝙖𝙫𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙖𝙧𝙮 𝙛𝙖𝙢𝙥𝙞𝙫𝙤𝙖𝙧𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙮 𝙝𝙖𝙞𝙩𝙖𝙤 𝙖𝙧𝙖-𝙠𝙖𝙟𝙮 𝙢𝙞𝙧𝙞𝙣𝙙𝙧𝙖 (𝙈𝙋𝙏𝘿𝙉) 𝙣𝙮 𝙃𝙊𝙏𝙎𝙋𝙊𝙏 𝙒𝙄𝙁𝙄 𝙈𝘼𝙄𝙈𝘼𝙄𝙈-𝙋𝙊𝘼𝙉𝘼𝙄𝙧𝙚𝙩𝙤 𝙖𝙫𝙮 𝙖𝙧𝙮 𝙞𝙧𝙚𝙤 𝙚𝙛𝙖 𝙩𝙖𝙛𝙖𝙥𝙚𝙩𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙨𝙮 𝙞𝙧𝙚𝙤 𝙙𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣𝙖 𝙖𝙧𝙖𝙝𝙞𝙣𝙖 𝙢𝙗𝙖 𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙖𝙨𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙮 « 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙉𝙀𝙏 ».

ANTANANARIVO Kaominina Ambohidratrimo – Kaominina
Ambohijanaka – Kaominina Sabotsy Namehana – Zaridaina Antaninarenina – Birao
Fokontany Analamahitsy Cité

RN1 Kaominana Tsiroanomandidy – Kaominina Arivonimamo –
Kaominina Miarinarivo – Kaominina Ampefy

RN7 Tranom-pokonolona Antsirabe – Paositra Malagasy
Antsirabe – Kaominina Ambositra – Kaominina Ambalavao – Birao MPTDN
Fianarantsoa – Biraom-paritra Matsiatra Ambony – Paositra Malagasy Ihosy –
Paositra Malagasy Sakaraha – Birao MPTDN Toliara

RN12 Gara FCE Manakara – Paositra Malagasy Mananjary –
Paositra Malagasy Farafangana

RN4 Birao SRB Maevatanana – Birao MPTDN MAHAJANGA –
Kaominina Marovoay – Kaominina Port Berger

RN2 Kaominina Ambatondrazaka – Paositra Malagasy Moramanga
– Birao Distrika Mahanoro – Kaominina Foulpointe

RN10 – RN13 Kaominina Amboasary Atsimo – Paositra Malagasy
Betioky Atsimo – Paositra Malagasy Ampanihy

RN 35 Birao Distrika Ambatofinandrahana

VAOVAO Biraon’ny Distrika VOHIPENO – Kaominina Fenoarivo
Antsinanana – Paositra Malagasy Ambovombe – Paositra Malagasy Antsohihy –
Biraon’ny Distrika Ambanja – Kaominina Ambilobe

 

Close Menu