Tetikasa SMARTVILLAGE : MANDROSO NY ASA, KAOMININA 33 AO ANATIN’IREO 50 MISITRAKA IZANY AMIN’ITY 2020 ITY NO EFA ANDALAM-PANANGANANA

Tetikasa SMARTVILLAGE : MANDROSO NY ASA, KAOMININA 33 AO ANATIN’IREO 50 MISITRAKA IZANY AMIN’ITY 2020 ITY NO EFA ANDALAM-PANANGANANA

𝘙𝘦𝘩𝘦𝘧𝘢 𝘯𝘢𝘮𝘱𝘢𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢 𝘯𝘺 𝘍𝘪𝘭𝘰𝘩𝘢𝘮-𝘱𝘪𝘳𝘦𝘯𝘦𝘯𝘢, 𝘢𝘴𝘢 𝘢𝘷𝘺 𝘩𝘢𝘵𝘳𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘢 𝘵𝘴𝘺 𝘬𝘰𝘣𝘢𝘬𝘢 𝘢𝘮-𝘣𝘢𝘷𝘢!

🟠Iray volana nanombohana ny fananganana ireo fotodrafitrasa ho an’ny Smart village dia kaominina 33 ao anatin’ireo 50 hametrahana izany no amperin’asa tanteraka amin’ireo asa fananganana izany.

Mandroso ny asa ary tanjona ny hamitana tanteraka ireo 50 ireo amin’ity taona ity.

🟠Ireo kaominina 33 efa andalam-pamitana ny asa : Kaominina Sarobatra, Ankaranana, Mahasolo, Tsinjoarivo 22, Bevato, Andranofito, Ambohimandroso, Ambondromisotra, Betsimisotra, Miarinavatra, Anjoma, Vohitsaoka, Ambodinonoka, Marofototra, Etrotroka, Antsanganana, Vohilengo, Voloina, Andranofasika, Ampasimatera, Andranomeva, Mihary Teheza, Tongobory, Itampolo, Tranoroa, Ampamanta, Amboanaivo, Imanombo, Maromby Ifarantsa, Mahatalaky, Tandrano, Beharona.

🟠Midina an-tsehatra manara-maso akaiky ny fizotran’ireo asa ny Talem-paritry ny MPTDN rehetra  sy ny Paositra Malagasy.

Close Menu