NY NOMERIKA SY NY SEHATRA FANABEAZANA : NOTOLORANA CONNEXION NY LYCEE LAURE NT BOTOKEKY TOLIARY

NY NOMERIKA SY NY SEHATRA FANABEAZANA : NOTOLORANA CONNEXION NY LYCEE LAURE NT BOTOKEKY TOLIARY

« 𝑭𝒂𝒎𝒑𝒊𝒓𝒐𝒃𝒐𝒓𝒐𝒃𝒐𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒏𝒐𝒎𝒆𝒓𝒊𝒌𝒂 , 𝒉𝒐 𝒇𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂𝒊𝒔𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒋𝒂𝒓𝒂 𝒏𝒚 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒋𝒊𝒂 𝒗𝒂𝒐𝒗𝒂𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐𝒔𝒐𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒕𝒐𝒆-𝒌𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒔𝒚 𝒇𝒂𝒏𝒂𝒎𝒐𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒇𝒊𝒂𝒊𝒏𝒂𝒎-𝒃𝒂𝒉𝒐𝒂𝒌𝒂 » iray amin’ireo tanjona napetraky ny MPTDN amin’ireo tetik’asany.

🟩 Isan’ny jerena manokana ny fanosehana amin’ny alalan’ny nomerika ny sehatra fanabeazana . Ho fanampiana ireo ankizy, tanora mpianatra, dia nametrahana « connexion internet » ny tranomboky ao amin’ny Lycée Laurent BOTOKEKY  ao Toliary, fifanarahana maharitra roa taona .  « 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑜 𝑖𝑧𝑎𝑜 𝑓𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎𝑖𝑘𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑧𝑎𝑜 𝑚𝑏𝑎 ℎ𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑠𝑖𝑘𝑎 𝑖𝑟𝑒𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑛’ny 𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑘𝑎𝑟𝑜ℎ𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑎𝑖𝑛𝑦 𝑎𝑚𝑖𝑛’𝑛𝑦 𝑓𝑖𝑎𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑦, ℎ𝑜 𝑓𝑎𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑛𝑦 𝑓𝑖𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛’𝑖𝑧𝑦 𝑖𝑟𝑒𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑛’𝑖𝑟𝑒𝑜 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑛𝑜𝑣𝑜𝑧𝑎𝑚-𝑝𝑎ℎ𝑎𝑙𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎. 𝑀𝑏𝑎 𝑡𝑠𝑦 ℎ𝑜 𝑓𝑖𝑡𝑎𝑜𝑣𝑎𝑛𝑎 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑛’𝑛𝑦 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑠𝑦 𝑓𝑖𝑎𝑙𝑎𝑚-𝑏𝑜𝑙𝑦 𝑓𝑜𝑡𝑠𝑖𝑛𝑦  𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒𝑡𝑜 , 𝑓𝑎 𝑚𝑏𝑎  𝑎𝑡𝑎𝑜 𝑓𝑎𝑛𝑜ℎ𝑖𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑛’𝑛𝑦 𝑓𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠𝑜𝑎𝑛𝑎 𝑛𝑦 𝑓𝑎𝑛𝑎𝑏𝑒𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑦 𝑛𝑦 𝑓𝑎𝑚𝑝𝑖𝑎𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑖ℎ𝑎𝑛𝑦 𝑘𝑜𝑎 », hoy ny Talem-paritry ny MPTDN ao Toliary, Atoa RAKOTOARIVONY Toavina Julio Rocco  nandritra ny fanolorana ireo fitaovana ho an’ny Lycée Laurent BOTOKEKY Toliary.

🟧 Ankoatry ny tetik’asa fanolorana aterineto ho an’ny daholobe dia miainga ihany koa araka izany ny fampisitrahana aterineto ho an’ireo vondron’olona manokana , toy ny toeram-pianarana sns…

Close Menu