MISOKATRA AMIN’IREO LOHARANOM-PAHALALANA REHETRA NY MPTDN HO FAMPANDEHANANA IREO TETIK’ASANY

MISOKATRA AMIN’IREO LOHARANOM-PAHALALANA REHETRA NY MPTDN HO FAMPANDEHANANA IREO TETIK’ASANY

Misokatra ary miantso ireo loharanon-kevitra sy loharanom-pahalalana rehetra ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampivoarana ny Haitao Ara-kajy Mirindra( MPTDN) eo ampanatanterahana ireo tetik’asa sahaniny.

Androany, nifanakalo hevitra tamin’ireo mpahay sy mpikaroka momba ny teny malagasy ary ireo mpandinika ny fiaraha-monina ny MPTDN sy ny Paositra Malagasy.

Ny tetik’asa “SmartVillage” no niompanan’ny fifanakalozan-kevitra.

Maro ireo tetik’asa ho apetraka sy ho ahorina any amin’ireo toerana alavitra sy mitoka-monina. Ny hanakaiky ireo vahoaka hisitraka ireo tetik’asa ireo, araka izay azo atao no tanjona.

Ny paik’ady hifandraisana amin’izy ireo, ny fomba entina hanamorana ny fipakan’ny tetik’asa any amin’ireo mpisitraka azy, ary indrindra ho fanandratana ny maha-malagasy no vontoatin’ny fifanakalozan-kevitra.

Close Menu