MPTDN – FAMBOLEN-KAZO 2020: “Madagasikara rakotra ala no tanjona”

MPTDN – FAMBOLEN-KAZO 2020: “Madagasikara rakotra ala no tanjona”

Ny zoma 14 febroary lasa teo dia nanatanteraka ny anjara Fambolen-kazo ho an’ity taona 2020 ny Ministeran’ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny haitao ara-kajy mirindra. Hetsika tafiditra ao anatin’ny Vinan’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA : « Madagasikara rakotra ala no tanjona », izay notarihin’ny Atoa Andriamanohisoa  RAMAHERIJAONA Ministry ny  MPTDN.

Zana-kazo 3500 isa no novolena teny Tsimahabeomby Imerintsiatosika. Niara- nisalahy nanatanteraka izany adidy lehibe ho an’ny Firenena sy nyTaranaka izany ny mpiasa sy ireo ratsa-manjaika eto anivon’ny Ministera: ny Paositra Malagasy sy ny ARTEC.

Tsy tapitra hatreo izany fanatanterahana ny Vina napetraky ny Filoham-pirenana izany fa hisy fanaraha-maso sy fitaizana ireo voly hazo natao mba haharitra. Hisy araka izany fidinana ara-potoana eny antoerana hijerevana ny fitomboana sy fanirin’ireo hazo ireo ary koa hikolokoloana azy.

Raha tsiahivina dia ny 19 janoary lasa teo no nanatanterakany fanokafana ofisialy izany taom-pambolen-kazo izany ny Fitondram-panjakana teny Ankazobe.


Dans le cadre de la réalisation de la Vision du Président de la République, SEM Andry RAJOELINA : « Madagasikara ho rakotra ala no tanjona », le Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique a apporté, ce vendredi 14 février 2020, sa contribution.

Mené par Monsieur Andriamanohisoa RAMAHERIJAONA, Ministre en charge des Télécommunications, 3500 arbres ont été plantés à TsimahabeombyImeritsiatosika. Tout le Personnel du MPTDN et des organismes rattachés, la Paositra Malagasy et l’ARTEC,se sont rassemblés pour faire de cette Vision une réalité.

Le Ministère effectuera des descentes régulières tout au long de l’année. Le but étant de faire le suivi et l’entretien des arbres mis en terre. Au Ministre de dire que ces actions de Reboisement entreprises soient pérennes pour les Générations futures.

Close Menu