HO RAKOTRA ALA TOKOA I MADAGASIKARA: hazo 60 tapitrisa no ho volena eraky Madagasikara

HO RAKOTRA ALA TOKOA I MADAGASIKARA: hazo 60 tapitrisa no ho volena eraky Madagasikara

Nanamarihana ny fisokafan’ny fotoana fambolen-kazo 2020 manerana ny Nosy, ny andron’ny 19 Janoary 2020. Ho an’ Antananarivo manokana dia teny amin’ny Fokontany Firarazana – Distrika Ankajobe no nanombohana izany. Zanan-kazo maro sy faritra anarivony hektara no nambolena.
Araka ny veliranon’ny Filoham-pirenena dia ny handrakotra ala an’i Madagasikara no tanjona.
Raha ny teto anivon’ny Ministeran’ny Paositra, ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampiroboroboana ny haitao ara-kajy Mirindra (MPTDN); dia niara-nientana ny rehetra nandritra ity fanokafana ny fotoam-pambolen-kazo 2020 ity.
Nandray anjara avokoa ireo sampan-draharahan’ny Ministera manerana an’I Madagasikara.
Nifandrimbona nanao izay azony ihany koa ireo olon-tsotra, fikambanana sy ireo andrim-panjakana samihafa.

« Hamboly hazo aho ho an’ny taranako, Madagasikara rakotra ala no tanjona ».

#Ho_rakotra_ala_i_Madagasikara
#MPTDN_2020

Close Menu