VAOVAOM-PARITRA

VAOVAOM-PARITRA

Noho ny firongatry ny “SQUATTER”, izay efa tonga hatrany amin’ny varavaran’ny mpiasan’ny Minisitera, dia nanantanteraka Asa TAGNAMARO teny amin’ny « La corniche » sy « Onjam-peo » ny DIRPTDN Mahajanga, mba ho fampahafantarana fa mbola any MPTDN ny tany. Napetraka ny takelaka noho izany mba ho fampatsiahivana ny vahoakan’ny Mahajanga fa mbola an’ny Ministera ireo tany ireo.

Close Menu