TETIKASA « SMART VILLAGE » : TAFAPETRAKA NY VATO FOTOTRA, MIAINGA NY ASA MANERANA NY NOSY

𝑽𝑬𝑳𝑰𝑹𝑨𝑵𝑶 𝑭𝑨𝑯𝑨-4 : 𝑭𝒂𝒎𝒑𝒊𝒂𝒏𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒔𝒚 𝒌𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒂 𝒉𝒐 𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝒓𝒆𝒉𝒆𝒕𝒓𝒂 (𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒕 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒔) 𝑽𝑬𝑳𝑰𝑹𝑨𝑵𝑶 𝑭𝑨𝑯𝑨-11 : 𝑭𝒂𝒎𝒑𝒊𝒗𝒐𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏’𝒊 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒈𝒂𝒔𝒊𝒌𝒂𝒓𝒂 (𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒈𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓) Asa fa tsy kabary. Nampanantena fotodrafitrasa "Smartvillage"…

Close Menu