ANTSIRANANA : TAFAPETRAKA IREO TETIK’ASA MANODIDINA NY FAMPANDROSOANA AMIN’NY ALALAN’NY NOMERIKA

« 𝙏𝙨𝙮 𝙢𝙞𝙨𝙮 𝙛𝙖𝙧𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙝𝙤 𝙖𝙙𝙞𝙣𝙤ina 𝙣𝙖 𝙖𝙩𝙖𝙤 𝙖𝙣𝙠𝙞𝙡𝙖𝙗𝙖𝙤 𝙞𝙣𝙩𝙨𝙤𝙣𝙮, 𝙢𝙞𝙩𝙤𝙫𝙮 𝙖𝙧𝙮 𝙢𝙞𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙢𝙞𝙖𝙞𝙣𝙜𝙖 𝙣𝙮 𝙛𝙖𝙢𝙥𝙖𝙣𝙙𝙧𝙤𝙨𝙤𝙖𝙣𝙖 𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙚𝙧𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙮 𝙣𝙤𝙨𝙮 » , 𝙝𝙤𝙮 𝙣𝙮 𝙁𝙞𝙡𝙤𝙝𝙖𝙢-𝙥𝙞𝙧𝙚𝙣𝙚𝙣𝙖 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙮 𝙉𝙞𝙧𝙞𝙣𝙖 𝙍𝘼𝙅𝙊𝙀𝙇𝙄𝙉𝘼. Mifanandrify amin’izany,…

TOERANA 40, AMIN’IREO 50 TOKONY HAMETRAHANA NY « HOTSPOT » INTERNET MAIMAIM-POANA NO EFA TAFAPETRAKA ARY EFA AZO AMPIASAIN’NY DAHOLOBE AMIN’IZAO.

𝙏𝙚𝙩𝙞𝙠’𝙖𝙨𝙖𝙣’𝙣𝙮 𝙛𝙞𝙩𝙤𝙣𝙙𝙧𝙖𝙢-𝙥𝙖𝙣𝙟𝙖𝙠𝙖𝙣𝙖, 𝙖𝙢𝙞𝙣’𝙣𝙮 𝙖𝙡𝙖𝙡𝙖𝙣’𝙣𝙮 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧𝙖𝙣’𝙣𝙮 𝙋𝙖𝙤𝙨𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙨𝙮 𝙣𝙮 𝙁𝙞𝙛𝙖𝙣𝙙𝙧𝙖𝙞𝙨𝙖𝙣-𝙙𝙖𝙫𝙞𝙩𝙧𝙖 𝙖𝙧𝙮 𝙛𝙖𝙢𝙥𝙞𝙫𝙤𝙖𝙧𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙮 𝙝𝙖𝙞𝙩𝙖𝙤 𝙖𝙧𝙖-𝙠𝙖𝙟𝙮 𝙢𝙞𝙧𝙞𝙣𝙙𝙧𝙖 (𝙈𝙋𝙏𝘿𝙉) 𝙣𝙮 𝙃𝙊𝙏𝙎𝙋𝙊𝙏 𝙒𝙄𝙁𝙄 𝙈𝘼𝙄𝙈𝘼𝙄𝙈-𝙋𝙊𝘼𝙉𝘼𝙄𝙧𝙚𝙩𝙤 𝙖𝙫𝙮 𝙖𝙧𝙮 𝙞𝙧𝙚𝙤 𝙚𝙛𝙖 𝙩𝙖𝙛𝙖𝙥𝙚𝙩𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙨𝙮 𝙞𝙧𝙚𝙤 𝙙𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣𝙖 𝙖𝙧𝙖𝙝𝙞𝙣𝙖 𝙢𝙗𝙖…

Tetikasa SMARTVILLAGE : MANDROSO NY ASA, KAOMININA 33 AO ANATIN’IREO 50 MISITRAKA IZANY AMIN’ITY 2020 ITY NO EFA ANDALAM-PANANGANANA

𝘙𝘦𝘩𝘦𝘧𝘢 𝘯𝘢𝘮𝘱𝘢𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢 𝘯𝘺 𝘍𝘪𝘭𝘰𝘩𝘢𝘮-𝘱𝘪𝘳𝘦𝘯𝘦𝘯𝘢, 𝘢𝘴𝘢 𝘢𝘷𝘺 𝘩𝘢𝘵𝘳𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘢 𝘵𝘴𝘺 𝘬𝘰𝘣𝘢𝘬𝘢 𝘢𝘮-𝘣𝘢𝘷𝘢! 🟠Iray volana nanombohana ny fananganana ireo fotodrafitrasa ho an'ny Smart village dia kaominina 33 ao anatin'ireo 50 hametrahana izany…

ADY AMIN’NY KERE : TAFAPETRAKA NY KEREDATA

Hamafisina sy hatsaraina ny fomba fitantanana sy ny paik’ady iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, na KERE, any amin’ny faritra atsimon’ny nosy.  Samy manana ny andraikiny avy ireo sampan-draharaham-panjakana na koa ireo…

NY NOMERIKA SY NY SEHATRA FANABEAZANA : NOTOLORANA CONNEXION NY LYCEE LAURE NT BOTOKEKY TOLIARY

« 𝑭𝒂𝒎𝒑𝒊𝒓𝒐𝒃𝒐𝒓𝒐𝒃𝒐𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒏𝒐𝒎𝒆𝒓𝒊𝒌𝒂 , 𝒉𝒐 𝒇𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂𝒊𝒔𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏𝒋𝒂𝒓𝒂 𝒏𝒚 𝒕𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒋𝒊𝒂 𝒗𝒂𝒐𝒗𝒂𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒏’𝒏𝒚 𝒇𝒂𝒎𝒑𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐𝒔𝒐𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒕𝒐𝒆-𝒌𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒔𝒚 𝒇𝒂𝒏𝒂𝒎𝒐𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒏𝒚 𝒇𝒊𝒂𝒊𝒏𝒂𝒎-𝒃𝒂𝒉𝒐𝒂𝒌𝒂 » iray amin’ireo tanjona napetraky ny MPTDN amin’ireo tetik’asany. 🟩 Isan’ny…

TETIKASA « SMART VILLAGE » : TAFAPETRAKA NY VATO FOTOTRA, MIAINGA NY ASA MANERANA NY NOSY

𝑽𝑬𝑳𝑰𝑹𝑨𝑵𝑶 𝑭𝑨𝑯𝑨-4 : 𝑭𝒂𝒎𝒑𝒊𝒂𝒏𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒔𝒚 𝒌𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒂 𝒉𝒐 𝒂𝒏’𝒏𝒚 𝒓𝒆𝒉𝒆𝒕𝒓𝒂 (𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒕 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒔) 𝑽𝑬𝑳𝑰𝑹𝑨𝑵𝑶 𝑭𝑨𝑯𝑨-11 : 𝑭𝒂𝒎𝒑𝒊𝒗𝒐𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒏’𝒊 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒈𝒂𝒔𝒊𝒌𝒂𝒓𝒂 (𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒈𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓) Asa fa tsy kabary. Nampanantena fotodrafitrasa "Smartvillage"…

Close Menu