FOTODRAFITRASA: MIJERY AKAIKY IREO TANORA NY MINISTERA

Nanatanteraka fitsidihana ifotony ny foto-drafitr’asa napetraky ny Ministera tamin’ny lalam-pirenena fahafito ny Ministry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra ny 02 martsa 2020. (Biraon’ny…

Close Menu