ÉPIDÉMIE DE PESTE: UNE LIGNE VERTE POUR TAMATAVE

Ho an’ny Toamasina-Brickaville ary hatrany Fénérive-Est, manomboka izao antsoy ny  »905 » raha misy tranga mampiahiahy momba ny pesta na vaovao tiana ho fantatra na ho ampitaina. Hisy tompon’andraikitry ny fahasalamana handray anao avy hatrany. #Antso_tsy_misy_sarany.
———————————————————————————-
Pour Tamatave-Brickaville et Fénérive-Est, une ligne verte est désormais disponible, le « 905 », pour alerter les autorités compétentes si des cas suspects de peste se manifestent dans votre région