Ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina pesta : Nodiovina sy norarahana fanafody ny toeram-piasana rehetra eto amin’ny MPTDN

Ho fiarovana ny mpiasa eto anivon’ny MPTDN  amin’ny fiparitaky ny  valanaretina pesta, dia nandray fepetra fanadiovana sy fandrarahana fanafody ireo toeram-piasana rehetra ny tompon’andraikitra. Natomboka tamin’ny biraon’ny Ministera eto Antaninarenina izany, ary hitohy amin’ireo birao rehetra eto Antananrivo sy ireo any amin’ny faritra

« Tsy ifampiandrasana, ny tsirairay dia tokony ahatsapa tena ka handray izay fepetra sy andraikitra azony raisina . Entanina hatrany ny mpiasa rehetra amin’ny fanajana ny fahadiovana, miangy  aty amin’ny toeram-piasana, ka hatrany amin’ny tokatrano tsirairay », hoy ny tompon’andraikitra eto anivon’ny MPTDN. Namafisiny ihany koa fa entanina ny mpiasa mba hanantona toeram-pitsaboana avy hatrany raha vao misy fambara na soritr’aretina pesta hita eny aminy.

Mpilatsaka antsitrapo . Nisy ihany koa ireo mpiasa teto amin’ny MPTDN nandray anjara tamin’ny fanentanana amin’ny fampahafantarana ny vahoaka mahakasika ny valanaretina Pesta, tamin’ny alalan’ny fametaha afisy amin’ireo  fitateram-bahoaka sasan-tsasany, toy ny lignr H mampitohy  an’ Ambodivona -Sabotsy Namehana, Ambohimanga rova, Ambotrinimanga, Ambatofotsy, Tsarafara, Antsapandrano Ilafy, Faravohitra.

Ireto manaraka ireto ireo LAHARANA ahafahana miantso maimaimpoana raha misy tranga mampiahiahy .

034 30 810 30.
0336580000.
0323203800