Liste des participants du concours de développement d’application mobile 2017

Nom Prénoms Nom de l’Application Thème de l’Application
ANDRIATAHINA Solohery Nomenjanahary ASNedit La nouvelle technologie à la portée de tous
MANAHIRA Tsilivany Nirina Agence Nature
RANDRIANARISOA Andoniaina Bien Aime MadaGasyCar Covoiturage et écologie
RASOLOFONIAINA Mickael Hianatra aho Education
HERIMAMY Tiaray Enoch Event mada Création d’un appication mobile evenementielle à madagascar
RABEFARITRA Kevin Azafady Transport, Tourisme, Social
RANDRIANANTENAINA Rommuald EDson eVisionote Productivité
ANJARA NANTENAINA Lova Sarobidy Ohabolana Education
RAHARINIRINA Paulin Franco Namako Internet quotidien
RAKOTOARISON Fabien E-resaka Education
 RAKOTOMIHAMINA Sparks MG HoAizaIndray Information locale – mode de vie
RANARIVELO Ratsimba Miandry GoBus Gestion de trafic de circulatiion
ANDRIAN Michou MonB2 Education & Santé
TOTOBETANIMENA Horacio Soldman Android Virtual Assistant (A.V.A) Application d’assistance virtuelle sous android
GEORGES Anaïs Akory Kae Marketing digital
NIRINA Paul Ferdinah appsakafo Santé et nutrition
RAVELOMANANA Niando Mirantsoa Finoana Tsenako Outil- Mode de vie
TSIPARAY Elysée Mario Hajanirina e-lakilasy mon cartable dans ma poche.
RAVONJISON Mihaja Manjaka Andrianavaloniaina MadaContrib Business
RATSITOBAINA Vonjy Heritiana E-learning E-learning virtuel
RATOVONDRAHONA Alain Josué LEZY Education
ANDRIARITIANA Danielson MBusiness Gestion commerciale
NANDRASANARISON Odilon Mario KojaLalana Madagascar Gestion de Traffic de circulation
RAVONIMBOLA CHARLES LEWIS EDUCATION AU COEUR DE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT
RAMANANDAFY Fitiavana KourLisea Education
BERTIN Andry Kalôny Sécurité
RAKOTO koto ndao ilalao vert
RAHERISON Andrianiaina Jhonny Betaks API Soft API
RAKOTONDRAVELO Maherilanja Daniel Vokatry ny Tany AGRICULTURE
RANDRIATSARAFARA Hasindraibe Niriarijaona OpenMada Constitution d’ une base de donné Géospatial
RALAININDRINA iavo MOBDr Médicale
LIANTSOA Murielle Karne Santé
RAMANANDRAITSIORY Mamitiana Koboko.mg Technologie
TOMBOSOA Dimitrie Mr DK Education
ANTSOARIMANANA Tsantarisoa Angelo commande vocal et manuel Securité
HO KOO WENG Ruddy Vonjy-AINA Santé
RAKOTOZAFINIRINA Andrinarivo Katsaho Elle concerne le contexte de Sécurité
RATSIMANDAVANA Onitiana Faniriantsoa Taxi-Be Transport
TSABOTOSAMBINONY Herbert Jean Fabien Gesembout Gestion des embouteillages
RABE-HARINORO Amboara Kanto CreditPix Technologie
RAFIMANANDIMBY Niaina Michaël MADAGASY’Cours Education
ANDRIANARIVONY Ulrich Fitatèrana iombonana creation d’une application map offline pour localiser tous les bus de fianarantsoa
IBE Aronosy Santé 1.0 Santé
RAVELONDRINA Harijaona MI-ZOTRA Gestion de taffic de circulation
IBE Nampoina calcul éducation
ANDRIANEKENA Rado Marius SOS taxi-brousse SECURITE
RAOILISON Manitra Berthon Disksionaran-tsika Education
SOLOFONIAINA Jean Joel Patrick Ny Fahasalamako Santé
Rasoanaivo Andrianirina Gask-AR Réalité augmenté mobile
IHASA Hercule Harenatsika_io Suivi et sécurisation des zébus
RANDRIAMANANA Andriantsoa Etsy sy Eroa technologie
RAMANAMPISOA Judicaël Aldy sjk Gestion des activitées du personnel
RAVELOTAHINA Eddy AcMada Santé
RAKOTOVAO Safidison Tonga Soa  Annuaire de la ville d’Antananarivo
RAZAFIMANDIMBILAZA FENOSOA MIAKARA TRANSPORT
RAKOTOARIMANGA Jean Yves Setraniaina Mahay lalàm-pifamoivozana aho (MLPA_3D) Education
ANDRIAMIHARINTSOA Tolotra Nirina Paprasy Utilitaire
HAJATIANA YVA eProf Professeur en ligne
TSIKIVY Herindrae Merleau Constantin Jeanne Melivey Kinga Gestion de temps
RAOELIJAONA Allan Tojo Michaël e-Colis Technologie
RAOELISON Nantenaina Betaksys Système Géolocalisation voiture
RATIARIMANANA Rija Manohisoa All in One Technologie
NAMBININJANAHARY Cébanne Michel e-Sekoly Gestion D’établissement Scolaire
RANDRIAMITSIRY Lovasoa Gabriel i-Lazao Sécurité publique
RAKOTOMALALA Hery Tiana Tahiry Malagasy Gestion de donnée de la population malagasy
RAMASINDRANTO Tojo Hery Niaina Auto Recharge Application pour faire une recharge téléphonique Automatique
RAOILISON Manitra Berthon Mpiseradia Guide Touristique et des voyageurs